naglowek content

Asystent ucznia niepełnosprawnego Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie asystent ucznia niepełnosprawnego jest przygotowanie słuchacza do pełnienia powyższej funkcji zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w szeroką wiedzę, przede wszystkim z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii.
Korzyści: Studia dają kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego w szkołach. Absolwent z szeroką wiedzą i umiejętnościami staje naprzeciw najnowszym wyzwaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie w tej kwestii weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).
Uczestnicy: Studia kierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie i planują podjąć pracę w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia specjalnego.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu