naglowek content

Asystent rodziny Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie asystent rodziny jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608).
Korzyści: Studia podyplomowe w zakresie asystent rodziny pozwolą na przygotowanie do profilaktycznej, interwencyjnej oraz wspierającej pracy z rodziną. Kształcenie obejmuje zarówno fachowe umiejętności metodyczne, jak i umożliwia rozwój predyspozycji osobistych istotnych w pracy socjalnej z rodzinami.
Uczestnicy: Studia podyplomowe w zakresie asystent rodziny skierowane są do osób chcących uzyskać kompetencje do pracy asystenta rodzinnego, a także do osób zainteresowanych problematyką diagnozy systemu rodzinnego oraz różnorodnymi formami wsparcia rodzin.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (w sekretariacie);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu