naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plArteterapia

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy umiejętności organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego dla różnego typu uczestników: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Studia mają za zadanie wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki oraz nauk o sztuce. Słuchacze poznają metody i techniki arteterapeutyczne oraz otrzymają możliwość rozwoju własnej kreatywności. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

Korzyści

Studenci zapoznają się w praktyce z procesem arteterapeutycznym, poznają rolę sztuk plastycznych, muzyki, tańca, biblioterapii i dramy w procesie terapeutycznym. Ukończenie studiów umożliwia staranie się o certyfikat arteterapeuty w jednym ze stowarzyszeń oraz ubieganie się o członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających arteterapeutów.
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu