naglowek content

Dziennikarstwo specjalność na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu dziennikarza w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Potrafi samodzielnie zdobywać i wyszukiwać informacje, pisać oraz redagować teksty, przygotowywać reportaże i wywiady, wydawać programy. Jest dobrze zorientowany w zakresie i specyfice pracy mediów ogólnopolskich i regionalnych. Posiada umiejętności analizy życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Ma wiedzę na temat zjawisk z pogranicza komunikacji internetowej, dziennikarstwa i public relations.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w takich miejscach jak:
  • media publiczne i prywatne;
  • redakcje dziennikarstwa prasowego
  • redakcje dziennikarstwa radiowego;
  • redakcje dziennikarstwa telewizyjnego;
  • portale internetowe;
  • agencje Public Relations;
  • agencje reklamowe;
  • instytucje kulturalne i artystyczne.

Perspektywy edukacyjne:

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalności dziennikarstwo uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach związanych z nauką o mediach, np.: medioznawstwo, media i public relations, socjologia mediów czy zarządzanie informacją. Ponadto może podjąć studia na kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, tj. np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu