naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plSpecjalność publiczno-prawna: prawo urzędnicze

Cel studiów

 • Nauczysz się tworzyć akty prawne, w tym akty prawa miejscowego.
 • Dowiesz się jak dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz jak właściwie stosować je w ramach wszystkich form działania administracji.
 • Zrozumiesz zasady przygotowywania decyzji administracyjnych, postanowień, odwołań, skarg do sądu administracyjnego i innych dokumentów urzędowych.
 • Nauczysz się zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w administracji.
 • Będziesz korzystał z nowoczesnego oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania najważniejszymi procesami w urzędzie.
 • Poznasz zasady właściwego zachowania na stanowisku urzędniczym.

Perspektywy zawodowe

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku politologia o specjalności publiczno-prawnej: prawo urzędnicze. Absolwent znajdzie zatrudnienie w urzędach administracji publicznej w zakresie studiowanej specjalności:

 • urzędy gmin i miast,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy centralnej administracji rządowej,
 • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • kancelarie prawnicze,
 • przedsiębiorstwa prywatne,
 • własna działalność gospodarcza,
 • organizacje pozarządowe,
 • partie polityczne,
 • organy jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z wyborów.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu