naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPsychopedagogika z elementami kryminologii specjalność na kierunku pedagogika

KryminologiaKryminologia

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności psychopedagogiki z elementami kryminologii będzie posiadał wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, pozna elementy wychowania i zachowania człowieka, psychologiczne aspekty relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowania rozwoju zdolności. Nauczy się analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym ludzi. Zdobędzie umiejętności podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych. Będzie potrafił wykorzystywać metod warsztatowe w profilaktyce zachowań ryzykownych i radzeniu ze stresem. Dzięki zaproponowanym przedmiotom z zakresu kryminologii, absolwent pozna również objawy i przyczyny przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznych, nauczy się rozpoznawać style zachowań przestępczych a także sposoby i techniki negocjacji.

Studia te nastawione są również na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Absolwent będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Oferujemy Ci specjalność z szeroko rozumianej psychologii osobowości, która ułatwi Ci funkcjonowanie nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent przygotowany jest do pracy w:
  • zakłady poprawczych,
  • policji,
  • służbach śledczych,
  • żandarmerii wojskowej,
  • agencjach detektywistycznych.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością psychopedagogika z elementami kryminologii uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, szczególnie związane z kryminologią, resocjalizacją, profilaktyką społeczną i prewencją, jak również na inne kierunki z zakresu nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym przez siebie zakresie.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu