naglowek content

Przedsiębiorczosć społeczna w praktyce

Specjalność tę utworzono na potrzeby lokalnych pracodawców i rynku pracy.

Dzięki studiowaniu specjalności przedsiębiorczość społeczna w praktyce, student nabędzie kompetencje społeczne w zakresie bycia przedsiębiorczym i kreatywnym w pracy zawodowej.

Nauczymy Cię przedsiębiorczego sposobu myślenia, co jest obecnie preferowane na rynku pracy i przez przedsiębiorców rekrutujących pracowników do firmy.

Dlaczego ten obszar przedsiębiorczości społecznej jest pożądany i intrygujący dla pracodawców?, ponieważ obecnie wymagana jest koncentracja na rozwiązywaniu najbardziej palących i - z pozoru - nierozwiązywalnych problemów społecznych.

Na tej niwie zawodowej, jak podkreślają to pracodawcy, potrzebni są pracownicy, którzy będą nie tylko wprowadzać innowacyjne metody, ale także zmieniać nastawienie ludzi i społeczności. Niezależnie więc od naszych celów, takich jak walka z bezrobociem, rozwój przedsiębiorstw, integracja osób niepełnosprawnych, przede wszystkim wyposażymy Cię w kompetencje pożądane przez pracodawców: są nimi otwartość, optymizm, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność perswazji, damy Ci poczucie pewności siebie, nauczymy Cię wpływu na innych.
UWAGA:

PRACODAWCY CHCĄ ZMIAN SPOŁECZNYCH W KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MY CI JĄ ZAPEWNIMY


Cel Studiów

Celem studiowanej specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie podstaw przedsiębiorczości społecznej, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw oraz wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystania tej wiedzy w zakresie kompetencji społecznych. Student nabędzie kwalifikacje zawodowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości społecznej (kreatywności i innowacyjności) co jest obecnie najbardziej pożądanym punktem w procesie rekrutacji pracowników do pracy (na wszystkich stanowiskach pracy).

Perspektywy zawodowe

Będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach każdego typu, jako:
  • menadżer,
  • specjalista ds. marketingu, reklamy,
  • specjalista HR,
  • zarządzający przedsiębiorstwem,
  • prowadzący własną działalność gospodarczą.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu