naglowek content

Praktyki studenckie: profil praktycznykobieta

Termin odbywania studenckich praktyk zawodowych
Dla kierunku politologia:
praktykę zawodową należy zrealizować od IV do VI semestru studiów w wymiarze 300 godz.

Dla kierunku pedagogika:
praktykę zawodową należy zrealizować od IV do VI semestru studiów w wymiarze 300 godz.

Cel odbywania studenckich praktyk zawodowych
Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie umiejętności studentów poprzez pozyskiwanie doświadczeń i "praktycznej" wiedzy z zakresu zasad i mechanizmów funkcjonowania zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których odbywają się praktyki. Tego typu forma edukacji ma również przyczynić się do efektywnego i odpowiedzialnego działania w życiu zawodowym, do rozwijania aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości studenta oraz umiejętności komunikowania się i współpracy.

Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych
Student może mieć zaliczone w całości praktyki zawodowe w przypadku, gdy wykonuje zadania (czynności) w swojej pracy zawodowej zbieżne z programem studenckich praktyk zawodowych.

O zaliczeniu całości lub części studenckich praktyk zawodowych decyduje dziekan wydziału na podstawie złożonego zaświadczenia potwierdzającego pracę zawodową / stażu zawodowego wydanego przez zakład pracy.

Student może sam wskazać miejsce, w którym będzie odbywał praktyki zawodowe. O tym fakcie pisemnie powiadamia kierownika studenckich praktyk zawodowych, który zatwierdza lub nie odbywanie praktyk w wskazanym przez studenta miejscu, mając na uwadze możliwość realizacji programu studenckich praktyk zawodowych.

Student, który nie wskazał miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych lub wskazane przez niego miejsce uniemożliwiało realizację programu studenckich praktyk zawodowych kierowany jest na praktyki zawodowe przez WSD.

Załączniki:
Niezbędne dokumenty dotyczące studenckich praktyk zawodowych są dostępne w dziekanacie uczelni.

Nasi partnerzy na kierunek Politologia
Miejsca praktyk zawodowych oferowane studentom
 • Urząd Miejski w Grudziądzu
 • Urząd Gminy Grudziądz
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
 • Radio Grudziądz
 • Biura Poselskie Janusza Dzięcioła
 • Twoje Miasto Sp. z o. o. - Portal Internetowy
 • Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
 • Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Łasin
Nasi partnerzy na kierunek Pedagogika
Miejsca praktyk zawodowych oferowane studentom
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Grudziądzu
 • Gimnazjium nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu
 • Przedszkole Miejskie „Kunterszyn” w Grudziądzu
 • Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu
 • Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu.
Nasi partnerzy na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Miejsca praktyk zawodowych oferowane studentom
 • Urząd Miejski w Grudziądzu
 • Gazeta "Nowości"
 • Telewizja Kablowa należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
 • Radio Grudziądz
 • Biura Poselskie Janusza Dzięcioła
 • Twoje Miasto Sp. z o. o. - Portal Internetowy
 • Media Regionalne Sp. z o.o., Redakcja "Gazety Pomorskiej"
Dokumenty
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu