naglowek content

PR i Socjologia Mediów specjalność na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę o współczesnych mediach oraz umiejętności analizy zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Zna metody badania opinii publicznej, metody prowadzenia negocjacji i dyskursu medialnego. Jest dobrze zorientowany w zakresie i specyfice pracy mediów ogólnopolskich i regionalnych. Posiada umiejętności budowania strategii public relations, organizowania konferencji prasowych, eventów, wystąpień publicznych. Potrafi współpracować z mediami, ośrodkami prognozowania społecznego oraz agencjami PR. Profesjonalnie prowadzi kampanie reklamowe i promocyjne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie pracował w takich miejscach jak:
  • agencje promocyjne;
  • ośrodki badania opinii publicznej;
  • firmy i jednostki organizacyjne zajmujące się komunikacją społeczną i marketingową;
  • firmy zajmujące się badaniami rynku mediów oraz doradztwem medialnym;
  • agencje Public Relations;
  • domy mediowe;
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
  • instytucje kultury.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalności PR i socjologia mediów uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach związanych z nauką o mediach, np.: medioznawstwo, czy zarządzanie informacją medialną. Ponadto może podjąć studia na kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, tj. np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu