naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia inżynierskie
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Poradnictwo żywieniowe


Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo – dietetycznych; przygotowanie ich do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.

Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych, zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie konsultacji żywieniowej. Uzyskają informacje m.in. na temat bilansowania diety osób w różnym wieku, w różnym stanie fizjologicznym i wykazujących różny poziom aktywności fizycznej, nutrigenomiki oraz psychodietetyki; żywienia człowieka zdrowego i chorego; oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz ich wpływu na zachowanie zdrowia człowieka; planowania żywienia w przebiegu chorób dietozależnych, zarówno w żywieniu indywidualnym, jak i zbiorowym.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci zostaną przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie dietetyk w:
  • zakładach opieki zdrowotnej,
  • zakładach żywienia zbiorowego,
  • gabinetach i poradniach dietetycznych,
  • placówkach sportowych (klubach sportowych, fitness oraz siłowniach),
  • salonach kosmetycznych i SPA,
  • instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu