naglowek content

Lokalna polityka społeczna specjalność na kierunku politologia

Celem edukacji w ramach tej specjalności jest:
  • wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent ma wiedzę z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Posiada szereg umiejętności nabytych w obszarze negocjacji, komunikowania społecznego oraz technik promocyjnych i marketingowych. Samodzielnie formułuje strategie i plany operacyjne, gromadzi i analizuje informacje, formułuje teksty, zarządza projektami, buduje relacje z otoczeniem. Jest przygotowany do realizacji zadań socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansowania. Absolwent tego kierunku to wykwalifikowany, kompetentny urzędnik, a zakres jego wykształcenia pozwala mu również na pełnienie ról kierowniczych na niższych szczeblach zarządczych w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach pozarządowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako specjaliści od kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm oraz instytucji społecznych, jako rzecznicy prasowi instytucji rządowych, samorządowych i instytucji usług społecznych. Sprawdzają się jako negocjatorzy w konfliktach społecznych i politycznych, doradcy w zakresie organizowania kampanii społecznych, menedżerowie w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej odpowiedzialności firm.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2018 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu