naglowek content

Polityka ochrony środowiska specjalność na kierunku politologia


Sylwetka absolwenta:

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do kształtowania i realizacji polityki ochrony środowiska. Posiada umiejętności koordynacji działań zmierzających do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, które są nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko oraz monitorujących rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2018 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu