naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPolityka Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalność na kierunku politologiaCelem kształcenia w ramach tej specjalności jest:
  • wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, zdolnych do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach zagrożeń
  • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w organizacjach pozarządowych podejmujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego, szkoleń dotyczących zapobiegania przestępczości, praw człowieka w stanach nadzwyczajnych zagrożeń, pomocy służbom państwowym, m.in. policji, służbom celnym i straży granicznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy w warunkach postępujących zmian prawnych i pojawiających się zagrożeń nowego typu, np. terroryzmu czy cyberterroryzmu.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada kompleksowe umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa. Zna podstawy rozległych zagadnień prawnych regulujących obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Ma wiedze na temat bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowaną tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości włącznie z terroryzmem.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w służbach mundurowych, takich jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska, wojsko czy służba więzienna. W zależności od indywidualnych zainteresowań, osoba kończąca ten kierunek studiów może pracować w agencjach detektywistycznych i agencjach ochrony, jako specjalista od zarządzania sytuacją kryzysową lub specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Perspektywy edukacyjne:

Absolwent kierunku politologia o specjalności polityka bezpieczeństwa wewnętrznego uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach związanych z naukami o bezpieczeństwie, naukami o obronności, naukami o polityce, a także na pozostałych kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu