naglowek content

Politologia

stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Humanistyczny i Nauk Społecznych

kobieta
Politologia w Wyższej Szkole Demokracji w Grudziądzu polecana jest osobom interesującym się zarówno szeroko rozumianym życiem społecznym, jak i bezpieczeństwem publicznym, ekologią, a także prawem i psychologią społeczną. Dzięki swojej wszechstronności kierunek ten pozwala studentowi na dużą swobodę w poszukiwaniu jego indywidualnej ścieżki rozwoju. Program nauczania skonstruowany jest z myślą o rozwijaniu umiejętności związanych z pomysłowością, operatywnością i kreatywnością, co daje szerokie możliwości wyboru miejsca pracy.

Specjalności


Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności samodzielnej analizy zjawisk społecznych i politycznych. Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi. Nabywa zdolności planowania strategicznego i podejmowania optymalnych decyzji na szczeblu menadżerskim, a także umiejętności interpersonalne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku politologii może podjąć pracę w:
  • Urzędach administracji publicznej i samorządowej
  • Mediach (radio, telewizja, portale internetowe)
  • Biurach poselskich
  • Organizacjach pozarządowych
  • Firmach prywatnych na stanowisku menadżerskim

Opłaty

  • wpisowe: 0 zł do 20 września, w okresie od 20-30 września - 50zł;
  • opłaty za studia: 250 zł/miesiąc, 1500 zł/semestr lub 3000 zł/rok.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu