naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Penitencjarystyka - zalecane, przygotowują do pracy w stricte określonych placówkach resocjalizacyjnych.

Utworzenie specjalności penitencjarystyka podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na wykwalifikowanych funkcjonariuszy penitencjarnych ze znajomością profesjonalnego warsztatu pracy w placówkach resocjalizacyjnych typu zamkniętego. Zapotrzebowanie na ten zasób kadrowy było duże zarówno w przeszłości, jak również obecnie, zaś podaż kadr pozostaje wciąż niewspółmiernie mała. Popyt na pracowników w placówkach resocjalizacyjnych w pełni uwidacznia swe potrzeby i wszechstronne możliwości w środowisku resocjalizacyjnym zamkniętym. Stosunkowo długie tradycje i historia regionu związana z funkcjonowaniem zakładów karnych powodują, iż wielu młodych ludzi wiąże swe przyszłe życie zawodowe z resocjalizacją w środowisku zamkniętym. Przyszli studenci spodziewają się również znaleźć bez problemów ciekawą oraz dobrze opłacaną pracę. Te konkretne przesłanki przejawiają się wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili uczelni swoje zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie penitencjarystyki.

Cel studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku resocjalizacja ze specjalnością penitencjarystyka uzyska wiedzę o metodach pracy resocjalizacyjnej w placówkach typu zamkniętego. Zostanie zapoznany z teoretyczną i praktyczną problematyką procesu resocjalizacji osób wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego w placówkach resocjalizacyjnych zamkniętych.
Absolwent dowie się jak organizować postępowanie resocjalizacyjne, by pomóc jednostce prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Pozna też formy oddziaływań w środowisku zamkniętym. Będzie miał możliwość krytycznej oceny prezentowanych treści, co pozwoli im ukształtować ich spojrzenie na cały proces resocjalizacji. Absolwent uzyska niezbędną wiedzę oraz zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim metodyczne, a także gamę umiejętności komunikacyjnych, przydatnych podczas rozwiązywania konfliktów społecznych w środowisku resocjalizacyjnym zamkniętym. Studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania polskich służb mundurowych w placówkach resocjalizacyjnych typu zamkniętego, organizacji więziennictwa polskiego oraz metodyki pracy penitencjarnej, metod komunikacji i socjoterapii przydatnych w środowisku resocjalizacyjnym typu zamkniętego, poznają także przepisy prawa penitencjarnego.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują studentów do podjęcia pracy tj. w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu