naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plNegocjacje i mediacje

Cel studiów

Studia I stopnia na kierunku resocjalizacja o specjalności negocjacje i mediacje kształcą w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Co więcej, studenci opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Nacisk kładziony jest zatem nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale także na umiejętności praktyczne, które pozwolą przygotować ich do pełnionego w przyszłości zawodu mediatora, negocjatora lub innej pracy w tym zakresie.

Przede wszystkim:

  • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystywania strategii i technik negocjacyjnych.
  • Będziesz mieć wiedzę i umiejętności komunikacyjne ułatwiające współpracę oraz samodzielne rozwiązywanie konfliktów.
  • Przygotujemy Cię do roli negocjatora i mediatora.
  • Nabędziesz umiejętności tworzenia programów rozwiązywania konfliktów w różnych placówkach.
  • Uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku resocjalizacja o specjalności mediacje i negocjacje będzie mógł podjąć pracę mediatora w takich placówkach państwowych jak: Sądy Okręgowe, Rejonowe, Prokuratura, Policja, Stowarzyszenia, Placówka Oświatowa, Wychowawcza, Opiekuńcza i Resocjalizacyjna oraz Instytucje Administracji Publicznej. Ponadto, będzie przygotowany do pracy mediatora oraz negocjatora przy Kancelariach Prawnych, a także negocjatora w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Może też zostać specjalistą do spraw społecznych.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu