naglowek content

Multimedia i fotografia reklamowa specjalność na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja SpołecznaEfekty kształcenia

Absolwent specjalności multimedia i fotografia reklamowa posiada praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu dziennikarza w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet), a także wiedzę z zakresu dziennikarstwa, multimediów i fotografii w projektowaniu tradycyjnych i nowoczesnych przekazów reklamowych. Tworzy projekty graficzne, projektuje materiały reklamowe i wizualizacje multimedialne, a także kreuje elementy identyfikacji wizualnej. Dodatkowo wyróżnia się szeroko rozumianą wiedzą z dziedziny grafiki komputerowej, umiejętnością wykonywania prezentacji multimedialnych, tworzeniem serwisów internetowych, czyli kompetencjami zgodnych z aktualnymi trendami i potrzebami na rynku światowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę w: agencjach reklamowych, studiach grafiki komputerowej, wydawnictwach, telewizji, galeriach sztuki, instytucjach wystawienniczych, gazetach.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności fotografia reklamowa uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia związanych z mediami, multimediami, reklamą i public relations, a także na kierunkach z obszaru nauk społecznych, takich jak np. ekonomia, socjologia, prawo, nauki polityczne, a także psychologia, pedagogika, socjologia, czy bezpieczeństwo. Absolwent ma też możliwość podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu