naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Międzynarodowy wymiar polityki społecznej

Studiowanie specjalności w zakresie międzynarodowy wymiar polityki społecznej przygotuje Cię do pracy w charakterze specjalistów w zakresie diagnozowania problemów i kwestii społecznych różnych zbiorowości społecznych. Ponadto obecne realia i wymogi związane z europeizacją i umiędzynarodowieniem wykształciły potrzeby rozwijania praktycznych wskazań międzynarodowej polityki społecznej, również badań i pogłębiania analiz międzynarodowej rzeczywistości społecznej, jak również poszukiwania rozwiązań problemów społecznych na gruncie międzynarodowym.

Cel studiów

Celem studiów w zakresie międzynarodowego wymiaru polityki społecznej jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zawiązywania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi zadania z zakresu polityki społecznej, jak również umiejętność sprostania współczesnym wyzwaniom dla międzynarodowej polityki społecznej. Nasi wykładowcy będąc w dużej mierze praktykami, zagwarantują realizację powyższych założeń. Dzięki tej specjalności, student zaczynie dostrzegać nowe wyzwania i rozwiązania dla międzynarodowej polityki społecznej, a realizowane w toku studiów przedmioty specjalnościowe dadzą absolwentom rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, stworzą podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnvego rozwoju zawodowego i elastycznego reagowania na trendy rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Będziesz mógł pracować w:
  • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
  • strukturach jednostek międzynarodowych,
  • międzynarodowych organizacjach pozarządowych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu