naglowek content

Marketing polityczny z elementami coachingu specjalność na kierunku politologiaCelem edukacji w ramach tej specjalności jest:
  • wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów firm public relations, human resources, wszystkich innych jednostek zajmujących się budowaniem i wzmacnianiem wizerunku publicznego, a także przygotowanie absolwenta do sprawnego wykorzystywania coachingu w praktyce zawodowej, tak aby móc rozwijać wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe swoich pracowników.

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma wiedzę z zakresu marketingu oraz coachingu. Posiada szereg umiejętności praktycznych związanych z analizowaniem rynku politycznego. Potrafi wykorzystać narzędzia marketingu i coachingu w działaniach politycznych. Ma wiedzę na temat autoprezentacji, kreowania wizerunku, sztuki argumentacji i negocjacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w firmach public relations, human resources, jednostkach naukowych oraz kulturalnych. Mogą również ubiegać się o pracę na stanowiskach kadrowych, menedżerskich, trenerskich, doradczych, jak i również tworzyć własne firmy doradztwa zawodowego i konsultingu politycznego.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku politologia o specjalności marketing polityczny z elementami coachingu uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach związanych z naukami o zarządzaniu, a także na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, public relations, czy zarządzanie informacją. Ponadto może podjąć studia na kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, tj. np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu