naglowek content

Komunikacja i PR w biznesie specjalność na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Sylwetka absolwenta

Absolwent wyposażony jest w umiejętności potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach i innych instytucjach funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie. Ma szeroką wiedzę z zakresu stosowania narzędzi public relations w systemie komunikowania się firmy z otoczeniem oraz własnymi pracownikami. Potrafi wykorzystywać public relations jako czynnik wspierający strategię marketingową oraz narzędzie kreowania wizerunku i tożsamości firmy. Potrafi budować kontakty z prasą, radiem i telewizją. Cechuje się samodzielnością w zdobywaniu i ocenie informacji, potrafi nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie pracował w takich miejscach jak:
  • działy public relations polskich przedsiębiorstw;
  • firmy międzynarodowe;
  • instytucje administracji państwowej współpracujących z organizacjami międzynarodowymi;
  • biura rzeczników prasowych;
  • firmy międzynarodowe;
  • agencje PR.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalności komunikacja i PR w biznesie uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach związanych z nauką o mediach, np.: medioznawstwo, psychologia mediów, czy zarządzanie informacją medialną. Ponadto może podjąć studia na kierunkach: marketing, coaching, doradztwo zawodowe i wszystkich innych związanych z obszarem nauk społecznych, tj. np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu