naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plJęzyk angielski w biznesie

Specjalność skierowana jest do osób pragnących ugruntować i poszerzyć swoje kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny biznesu. Program studiów kładzie nacisk na integrację praktycznych umiejętności w zakresie Business English. Absolwent będzie potrafił:

 • efektywnie komunikować się na poziomie kierowniczym i zawodowym;
 • z pewnością siebie uczestniczyć w spotkaniach i prezentacjach w miejscu pracy;
 • wyrażać się z dużą biegłością;
 • odpowiednio reagować w różnych sytuacjach kulturowych i społecznych.

Cel studiów

Ogólnym celem jest wykształcenie oraz rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku międzynarodowym – a więc bez możliwości wspomagania się językiem polskim – w sprawach związanych z szeroko pojętym biznesem.

W ramach studiów będziemy kłaść szczególny nacisk na kształcenie i rozwijanie praktycznych umiejętności językowych. Dlatego też przygotowaliśmy trzy główne obszary, na których będziemy skupiać się podczas zajęć:

Umiejętności - umiejętność precyzyjnego i językowo poprawnego wyrażania myśli i poglądów (zarówno w formie pisemnej jak i ustnej) przy zastosowaniu różnych rejestrów oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w typowych sytuacjach profesjonalnych:

 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • organizowanie i ustalanie spotkań
 • negocjacje biznesowe
 • prowadzenie spotkań biznesowych
 • prezentacje
 • negocjacje
 • prezentowanie i omawianie danych i statystyk
 • język przydatny w sytuacjach towarzyskich

 

Kompetencje - rozwinięcie postawy otwartości poznawczej i kreatywności, swobodnej komunikacji w sytuacjach zawodowych z zachowaniem norm i standardów obowiązujących w środowisku współczesnego biznesu.

Wiedza – świadomość kompleksowej natury języka, jego rejestrów i złożoności; znajomość standardowych odmian wymowy oraz specyfiki różnych form wypowiedzi w języku angielskim i polski oraz wpływ decyzji stylistycznych na skuteczność komunikacyjną.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie we wszystkich typach przedsiębiorstw.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu