naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarneInne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl
Najlepsza uczelnia w mieście! | Wychodząc naprzeciw potrzebom studentom, dziekanat czynny od 7.00 do 15.00 | Łączymy studia z pracą zawodowąStypendia do 1000zl miesiecznie

Studia magisterskie na WSD!

Juz od paździenika uruchamiamy studia II stopnia.

Miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ruchomienie studiów II stopnia na kierunku polityka społeczna.

Jest to kierunek skierowany do absolwentów zarówno pedagogiki, politologii, komunikacji społecznej, dziennikarstwa jak również wszystkich innych łączących w sobie dyscypliny z dzieniny nauk społecznych.

Proponowane przez nas specjalności to:
  • MIĘDZYNARODOWY WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ - z możliwością zatrudnienia w: przedsiębiorstwach międzynarodowych, strukturach jednostek międzynarodowych, międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

  • ASYSTENT RODZINY - z możliwością podjęcia pracy zawodowej w: placówkach pomocy społecznej takich jak powiatowe centra pomocy rodzinie, a także ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

  • Praca socjalna - będziesz mógł pracować w: gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

  • Zarządzanie organizacjami społecznymi - będziesz mógł podjąć pracę w charakterze: dyrektorów i kierowników organizacji społecznych, w tym domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze.
Kolejne specjalności w ofercie już niebawem.

Tylko dla absolwentów naszej uczelni wpisowe gratis oraz dogodny system opłat.

Studiuj w przyjaznej atmosferze

WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu to uczelnia, która dba o swojego studenta, jego potrzeby i oczekiwania.

Miła atmosfera, jak również innowacyjny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że nauka w WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu staje się przyjemnością!

Jako jedyna uczelnia w Grudziądzu zapewniamy bezpieczne warunki studiowania osobom niepełnosprawnym, a także dostosowujemy tok nauczania do indywidualnych potrzeb naszych żaków.

Ponadto, jako nieliczni w naszym regionie zapewniamy bezpłatną opiekę nad dziećmi. Rodzice w tym samym czasie mogą bez obaw uczyć się, na naszej uczelni.

To wszystko sprawia, że WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu jest uczelnią bliską studentom!

Przyjdź i przekonaj się sam!
W roku akademickim 2021/2022 WSD proponuje studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna, jak również studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, politologia, komunikacja społeczna oraz po raz pierwszy w tym roku WSD proponuje nowy studia I stopnia resocjalizację (jako kierunek, nie już specjalność). Na nowym kierunku studiów, resocjalizacji proponujemy nowe specjalności w zakresie resocjalizacja penitencjarna oraz resocjalizacja w środowisku otwartym.

W roku akademickim 2021/2022 uczelnia uzyskała nowe uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku resocjalizacja.

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.
Uczelnia w ramach badania jakości kształcenia wdraża narzędzia doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadza ewaluację nauczycieli akademickich oraz przeprowadza ankietyzację wśród studentów I roku studiów w celu poznania ich opinii o ofercie edukacyjnej uczelni i badań rynku pracy. Wyniki tych badań dostępne są w dziekanacie uczelni.
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu:
  • Jesteśmy uczelnią miejscową, a nie filią. Dziekanat znajduje się w siedzibie uczelni, zatem wszelkie sprawy dotyczące studentów – rozpatrywane są szybko i sprawnie;
  • Zajęcia prowadzone są w sposób gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W tym celu uczelnia organizuje również praktyki studenckie (profil praktyczny), przygotowujące do podjęcia pracy w wybranym zawodzie;
  • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej z rzetelnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym;
  • Wdrożyliśmy Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu