naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plIntegracja europejska: europeistyka

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej;
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym;
 • pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia;
 • europejskiej opinii publicznej;
 • zachowania uczestników procesów integracyjnych;

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Ukrainie i jej społecznością.

To specjalność stworzona dla miłośników nauk społecznych. Studenci w toku kształcenia uzyskają praktyczne umiejętności do zawierania międzynarodowych stosunków, zwłaszcza w kontekście sytuacji związanej z Ukrainą.

Absolwent uzyska wszechstronne kwalifikacje, umożliwiające aktywny rozwój zawodowy w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.


Perspektywy zawodowe

Absolwent Integracji europejskiej: europeistyki może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy,
 • placówkach kulturalnych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu