naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plHandel zagraniczny


Cel:

Celem studiów jest kształcenie pracowników dla przedsiębiorstw współpracujących z zagranicą i planujących zagraniczną ekspansję. Studia dostarczają wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobywają także umiejętności prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych.

Korzyści:

Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz:
  • ma wiedzę o mechanizmach ekonomicznych kształtujących proces umiędzynarodowienia gospodarki,
  • wykazuje się wiedzą na temat metod i organizacji badań koniunktury i analiz rynkowych,
  • ma wiedzę na temat uregulowań konwencyjnych, których przedmiotem jest handel międzynarodowy, w szczególności – międzynarodowe aspekty umowy sprzedaży,
  • rozumie rolę uwarunkowań zawierania i realizacji transakcji handlu zagranicznego,
  • zna zasady formułowania kontraktów handlu zagranicznego,
  • ma wiedzę na temat stosowania metod rozliczenia transakcji handlu zagranicznego oraz ubezpieczania transakcji eksportowych i importowych,
  • rozumie rolę uwarunkowań działań marketingowych w otoczeniu międzynarodowym i globalnym.
Studia przeznaczone są dla kandydatów pracujących lub planujących podjąć pracę w firmach, które inicjują lub już realizują, ale pragną rozszerzać ekspansję zagraniczną.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu