naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plGospodarowanie nieruchomościami


Cel:

celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do różnorodnych egzaminów (np. na aplikacje), bądź umożliwienie realizacji aktywności zawodowej, opanowanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz poznanie zasad ich stosowania w praktyce. W ramach studiów analizowane są zagadnienia dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości, w tym także nieruchomości rolnych i leśnych w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa. Omówione są odnoszące się do gospodarki nieruchomościami ustawowe zasady prawa spółdzielczego, prawa budowlanego, prawa zabytków, prawa podatkowego i finansowego, prawa gospodarki odpadami, prawa zagospodarowania przestrzennego.

Korzyści:

dzięki tym studiom poznasz rodzaje działalności w obszarze rynku nieruchomości, nauczysz się analizowania sytuacji oraz transakcji na rynku nieruchomości, poznasz możliwe formy zarządzania nieruchomościami i ewidencjowania ich, nauczysz się zasad obrotu nieruchomościami, opanujesz umiejętność planowania inwestycji, nauczysz się prowadzić biuro obrotu nieruchomościami, nabędziesz umiejętność rozstrzygania kwestii spornych w handlu nieruchomościami.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu