naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plFundusze unijne - zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania


Cel:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu aplikowania o środki europejskie, w tym konstrukcji budżetu, zarządzania projektami i ich rozliczania. Studia podyplomowe Fundusze- zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania przygotują do: skutecznego aplikowania o środki unijne z różnych programów, samodzielnego zarządzania projektami w ramach jednostek sektora publicznego i biznesowego jak również prowadzenia nadzoru nad procesem pozyskiwania środków z różnych programów unijnych.

Korzyści:

Zobyta wiedza, kompetencje i praktyczne umiejętności przyczynią się do podniesienie konkurencyjności kadry sektora finansów publicznych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadzenia i rozliczania projektów.

Studia podyplomowe są adresowane do: osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania planowanych do realizacji projektów w ramach danej organizacji, opracowujących wnioski aplikacyjne, prowadzących i rozliczających projekty lub przygotowujących się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób realizujących w projektach poszczególne zadania merytoryczne lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, pracowników biur projektowych, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w tym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu