naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plEuropeistyka i ukrainistyka


Cel:

Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom problematyki funkcjonowania rynku ukraińskiego, jego struktury i polityki społeczno-gospodarczej i finansowej, a także podstawowych uregulowań prawnych w ramach szeroko rozumianej współpracy gospodarczej. Ponadto przygotowują one słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji założeń zawartych w umowach partnerskich, do współpracy trans granicznej, wykorzystania pomocy unijnej, wspierającej rozwój polsko-ukraińskiego partnerstwa, do zarządzania projektami w warunkach integracji europejskiej oraz do wymiany doświadczeń.

Korzyści:

To studia, które wyposażają absolwenta w wiedzę i umiejętności związane z społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi relacjami między państwami europejskimi.
Studia skierowane są do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, członków kadr kierowniczych małych i średnich przedsiębiorstw działających w europejskiej przestrzeni gospodarczej oraz absolwentów europeistyki i ukrainistyk.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu