naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia inżynierskie
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Dietetyka medyczna (kliniczna)


Coraz więcej osób korzysta z porad dietetyka. Oczywiście można znaleźć osoby, które specjalizują się w układaniu diet odchudzających lub dla osób uprawiających sport, ale też dla tych, którzy potrzebują diety ze względu na chorobę. Właśnie tym zajmuje się dietetyka kliniczna. Taki dietetyk pracuje z osobami, które są w różnych stanach fizjologicznych, przez co potrzebują specjalistycznej diety. Dietetyk kliniczny to specjalista w układaniu diet pacjentom ze względu na przewlekłe choroby. Odgrywa on istotną rolę w leczeniu wielu chorób, którego diety są uzupełnieniem leczenia farmakologicznego.
Cel studiów:

Celem kształcenia w zakresie dietetyki klinicznej, tj. żywienia w zdrowiu i chorobie jest wykształcenie specjalistów w zakresie obecnie stosowanego holistycznego podejścia do pacjenta, które zakłada planowanie diet leczniczych, leczenie żywieniowe oraz modyfikację zachowań żywieniowych osób zdrowych zgodnie z zasadami medycyny.

Studia umożliwią zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywienia, żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz interakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia chorób.

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia człowieka na różnych etapach rozwoju i biegu życia, żywienia klinicznego, technik motywacji i wsparcia pacjenta w dietoterapii, psychodietetyki, a także związku pomiędzy żywnością a lekami.

Nabędzie następujące umiejętności:
 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
 • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy;
 • wykonuje proste czynności oceniające organizm człowieka jako układu regulacji stabilnej;
 • interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem w tym: z witaminami, składnikami mineralnymi innymi suplementacjami diety oraz używkami,
 • potrafi poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne, ogólnolekarskie i biochemiczne przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
 • potrafi organizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.
Perspektywy zawodowe:

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach:
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • poradnie żywieniowe i dietetyczne;
 • poradnie chorób metabolicznych;
 • zakłady żywienia zbiorowego oraz zakłady cateringowe obsługi szpitali, sanatoria i domy opieki.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu