naglowek content

Demokracja lokalna i organizacje pozarządowe specjalność na kierunku PolitologiaCelem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do rozwiązywania problemów w lokalnych instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Sylwetka absolwenta

Studenci tej specjalności uzyskają wiedzę z zakresu samorządu i wspólnot lokalnych, dróg ich kształtowania w systemie demokratycznym oraz zapoznają się ze szczegółową charakterystyką wewnętrznego zróżnicowania organizacji pozarządowych. Zdobędą wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności w obszarze typologii społeczeństwa obywatelskiego, możliwości uczestnictwa w nim oraz wzorów zachowań. Nabędą wiedzę z zakresu subsydiowania działań organizacji pozarządowych, w tym wykorzystania funduszy europejskich, łącznie z poznaniem procedur ich pozyskiwania. Uczelnia zapewni możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez zajęcia z zakresu działalności promocyjnej, współpracy z mediami, planowania i ewaluacji programów promocyjnych kierowanych do wszystkich instytucji lokalnych i grup obywateli.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani będą do pracy w organizacjach pozarządowych, samorządu lokalnego, również w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz ich wydatkowania. Będą mogli pracować w organizacjach niedochodowych, w strukturach administracji i instytucjach publicznych, jak również w biznesie.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku politologia o specjalności demokracja lokalna i organizacje pozarządowe uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, administracja. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu