Face Upward - Widget
naglowek content
Biuro Karier
Celem Biura Karier jest monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 3 i 5 latach od ich ukończenia studiów. Uczelnia realizuje swoje zadania w ramach monitorowania karier poprzez wybór różnych metod badawczych: ankiet, wywiadów, itp.

Ankiety opracowane do celów monitorowania karier są anonimowe i obejmują ocenę sposobu realizacji kariery zawodowej absolwentów, która w szczególności dotyczy wykorzystania osiągniętych efektów kształcenia, oceny poziomu zatrudnienia, mobilności absolwentów, dostosowania ich umiejętności do wymogów rynku pracy.
Biorąc pod uwagę aktualne problemy związane ze znalezieniem pracy przez młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego, Biuro Karier umożliwia studentom zdobycie potrzebnych kwalifikacji zawodowych. W celu stworzenia bogatej bazy ofert pracy, współpracujemy z wieloma instytucjami: urzędami administracji publicznej i samorządowej, renomowanymi przedsiębiorstwami, lokalnymi mediami, biurami poselskimi, portalem internetowym "Twoje-Miasto" oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu.

Osiągnięte wyniki badań służą do opracowywania oferty edukacyjnej uczelni.
Doradztwo zawodowe
Biuro Karier Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza na spotkania z doradcą zawodowym, podczas których będziesz miał okazję odkryć swój potencjał i dowiedzieć się więcej o możliwościach wykorzystania go na rynku pracy. W rozmowie z doradcą możesz:
  • Określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje do pracy na określonym stanowisku
  • Poznać możliwości, jakie przed Tobą stoją, w związku z ukończonym kierunkiem studiów
  • Uzyskać informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Twojej branży, poznać jego specyfikę i wymogi
  • Zapoznać się z metodami poszukiwania pracy
  • Skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne
Zgłoszenia prosimy zostawiać w dziekanacie uczelni.

Pomoc w uzyskaniu dotacji na własną działalność gospodarczą
Biuro Karier pomaga także studentom w założeniu własnej działalności gospodarczej wraz z utworzeniem biznesplanu. Służymy pomocą w tworzeniu wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

telemarketerka długopis laptop
Bierzemy też udział w targach edukacyjnych i pracy organizowanych w naszym regionie. Dzięki temu dajemy się poznać nie tylko przyszłym studentom, ale też lokalnym pracodawcom, którzy coraz chętniej odwiedzają tego typu imprezy.
Targi Edukacyjne w Wąbrzeźnie 2014 Targi Edukacyjne i Pracy w Wąbrzeźnie, 2014
Targi Edukacyjne i Pracy w Świeciu 2014 Targi Edukacyjne i Pracy w Świeciu, 2014
Targi Edukacyjne i Pracy w Grudziadzu 2013 Targi Edukacyjne i Pracy w Grudziądzu, 2013
Targi Edukacyjne i Pracy w Świeciu 2013 Targi Edukacyjne i Pracy w Świeciu, 2013
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu