naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plBiznes międzynarodowy

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, kulturowe, polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów rynkowych. Przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości i branży muszą uwzględniać w swoich planach i strategiach aspekty międzynarodowe związane z pozyskiwaniem potrzebnych czynników produkcji. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw od momentu pozyskania surowców czy pracowników, aż do dostarczenia gotowego produktu/usługi do finalnego klienta.
Specjalność Biznes Międzynarodowy jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na pracowników znających specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach umiędzynarodowienia (w tym integracji europejskiej) i potrafiących działać jednocześnie współpracując i konkurując z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Cel studiów

Celem specjalności jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności biznesowej na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent specjalności Biznes Międzynarodowy:

  • jest przygotowany do profesjonalnego i innowacyjnego działania w warunkach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i gospodarek
  • posiada wiedzę m.in. z zakresu funkcjonowania rynku europejskiego i globalnego, przedsiębiorstw międzynarodowych, instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, technik i narzędzi realizacji transakcji handlu zagranicznego, form i strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, komunikacji międzykulturowej, rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw, możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
  • ma umiejętności i kompetencje do prowadzenia wysokiej jakości badań rynków zagranicznych, przygotowania i realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych w różnych formach, jak również profesjonalnego prowadzenia negocjacji (także z partnerem zagranicznym), jest przygotowany do przełamywania barier rynku krajowego i wyszukiwania nowych możliwości w biznesie.

Perspektywy zawodowe

Specjalność Biznes Międzynarodowy przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków, konsultantów i menedżerów w:
  • korporacjach międzynarodowych - ich centralach oraz filiach i oddziałach;
  • dużych polskich firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym, jak i produkcyjnym, które są już obecne na rynku globalnym;
  • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub chcą je dopiero nawiązać;
  • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi;
  • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych (np. analiz rynków zagranicznych, budowy strategii ekspansji zagranicznej, obsługi klienta zagranicznego);
  • instytucjach i jednostkach administracyjnych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów oraz kształtujących i realizujących poszczególne polityki gospodarcze;
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym zwłaszcza rynku europejskim.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu