naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plBezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych specjalność na kierunku politologia


Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI), spełniającej wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określone ustawą o ochronie danych osobowych. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań jakie pojawiają się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent tej specjalności będzie posiadać wiedzę z zakresu znaczenia informacji w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi oraz przedsiębiorstwem, nt. współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym. Absolwent pozna podstawowe przepisy prawne, regulujące zagadnienia ochrony informacji, normy i standardy bezpieczeństwa informacji oraz współczesne metody przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji. Nabędzie umiejętności praktyczne w zakresie zdefiniowania podstawowych właściwości informacji, mających znaczenie dla procesów zarządzania, wykonania analizy zagrożeń informacji, przygotowania i wdrożenia kompletnej procedury zabezpieczenia informacji oraz monitoringu zasobów informatycznych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w charakterze specjalistów: administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz pracowników.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu