naglowek content

Bezpieczeństwo Ekologiczne specjalność na kierunku Politologia

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do rozwiązywania problemów w wielu organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

Efekty kształcenia

Studenci tej specjalności będą posiadali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności niezbędne do organizacji i nadzorowania systemów bezpieczeństwa ekologicznego. Uzyskana wiedza zapewni im umiejętność realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa specjalistycznego, np. w zakresie ochrony środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jakimi są katastrofy ekologiczne i klęski żywiołowe. Wiedzę teoretyczną pogłębią zajęcia praktyczne, które umożliwią uzyskanie wszechstronnych umiejętności potrzebnych do wykonywania różnych zawodów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, samorządach, administracji terenowej, resortach administracji państwowej, tj. ochrony środowiska, rolnictwa, przemysłu, zdrowia oraz edukacji, jak również w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką ekologiczną w polityce zagranicznej, w szczególności w strukturach UE.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2018 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu