naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plAsystent osób niepełnosprawnych specjalność na kierunku pedagogikaSylwetka absolwenta

Absolwent studiów o specjalności asystent osób niepełnosprawnych rodziny z szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną staje naprzeciw wyzwaniom nowego zawodu wprowadzonego do klasyfikacji zawodów pod numerem 346 [02]. Zostaje wyposażony w umiejętności pozwalające na współpracę z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę w: warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym, w szpitalach, hospicjach, a także w szkołach.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności asystent osób niepełnosprawnych uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkich kierunkach pedagogicznych, na kierunkach z obszaru nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo, a także z obszaru nauk medycznych, np.: zdrowie publiczne , pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia ratownictwo medyczne. Absolwent ma też możliwość podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu