naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plKonferencja „Solidarni z Ukrainą”

Konferencja „Solidarni z Ukrainą”
Data: 2022-05-13
Dzięki zdobytej w czasie spotkania wiedzy będziemy w stanie efektywniej wspierać ukraińskich studentów.

W czasie dwudniowej konferencji organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański poruszano kwestie dotyczące programów dla uchodźców studentów, w tym, między innymi, dyskutowano o uznawalności wykształcenia i formach pomocy w ramach wolontariatu, a także skupiono się na problematyce wsparcia naukowców w czasie wojny i międzynarodowej współpracy badawczej.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział:

  • przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, a także Dr Serhij Szkarłat, Minister Oświaty i Nauki Ukrainy,
  • reprezentanci NAWA - dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA i inicjatorka wydarzenia,

a także przedstawiciele środowiska akademickiego, m.in.:

  • Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach,
  • Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich,
  • Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk,

Ważny głos w dyskusji zabrali również młodzi naukowcy – doktoranci, zarówno polscy, jak i ukraińscy.

Paneliści mówili o wypracowanych dotychczas formach pomocy i wsparcia dla ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Wskazywali na realne problemy i zagrożenia w związku z tymi działaniami, a także podkreślali konieczność ich kontynuacji po zakończeniu wojny.

Przedstawiciele środowiska akademickiego wielokrotnie zaznaczali, że należy skupić się nie tylko na pomocy Ukrainie, ale przede wszystkim na współpracy z nią. Również wśród doktorantów pojawiły się głosy odnoszące się do Ukraińców nie jako uchodźców, ale jako przyjaciół i partnerów.

Ducha spotkania najlepiej oddają słowa podsumowujące panel Polsko-ukraińska współpraca akademicka: potrzeby, możliwości, rzeczywistość:

„Wielojęzyczność jest wartością samą w sobie, (…) uchodźcy to dobrodziejstwo” – Prof. dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu.

 

Czym jest PROGRAM „SOLIDARNI Z UKRAINĄ?

„W ramach rządowej inicjatywy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w porozumieniu ze środowiskiem akademickim i naukowym, wypracowała zasady programu pod hasłem Solidarni z Ukrainą.

Wszystko po to, by zapewnić ciągłość kształcenia studentom i doktorantom, którzy po 24 lutego pojawili się w Polsce jako wojenni uciekinierzy i którym uniemożliwiono studia czy prowadzenie prac naukowych w ich kraju.

W toku konsultacji powstał program skierowany do uczelni nadzorowanych przez MEiN oraz Ministerstwo Zdrowia, które chciały studentom i doktorantom bezpłatnie umożliwić kontynuowanie nauki, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub odbycie innych form kształcenia (kursów językowych lub przygotowawczych” www.nawa.gov.pl

 

Co to oznacza dla nas?

  • otrzymaliśmy fundusze z NAWA na organizację kursów językowych i przygotowawczych oraz na bezpośrednią wypłatę środków kursantom,
  • możemy przyjmować na studia ukraińskich uchodźców na szczególnych, uproszczonych zasadach,
  • studenci z Ukrainy mogą ubiegać się o pomoc materialną z funduszu stypendialnego na tych samych zasadach co Polacy, w tym również zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych (miesięcznie ponad 1000 zł).

 


 

 

 

 

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu