naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWsparcie społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka

Data: 2022-05-09
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową

Wsparcie społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Teoria i praktyka

14 maja 2022 godz. 09:00

 

Wydział Humanistyczny i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową zatytułowaną Wsparcie społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, która odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku w Grudziądzu. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość przeniesienia jej całkowicie do przestrzeni wirtualnej.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli dla teoretyków i praktyków zajmujących się szeroko rozumianym wsparciem społecznym. Proponujemy namysł nad zagadnieniami, które są nieodłączną częścią działania związanego ze wsparciem społecznym: grupy wsparcia, grupy samopomocy, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, praca socjalna, interwencja kryzysowa, resocjalizacja, polityka społeczna. Subdyscyplina badań nad wsparciem społecznym jest szeroka, dlatego też mamy świadomość, że przedstawiona lista nie wyczerpuje w pełni problematyki wydarzenia. Jesteśmy otwarci na inne propozycje, które wpisują się w tematykę obrad.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYmyi2EnLDRDv9xWHwl6QwfIQIgRMzgmImzPTwKHVB2w1%40thread.tacv2/1651733201186?context=%7b%22Tid%22%3a%22d813ae1e-1eac-4a2c-adc9-514b6906ff43%22%2c%22Oid%22%3a%22564e78a6-24dd-439c-b78c-821748c33dfa%22%7d

 

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu