naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWspółpraca z uczelnią

Współpraca z uczelnią
Data: 2021-07-22
Porozumienie z ukraińskim uniwersytetem

W dniu 21 lipca 2021 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Demokracji im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu a Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Ukrainie.

Porozumienie ze strony grudziądzkiej uczelni podpisała Założyciel WSD, Pani mgr Angelika Kubala oraz Rektor dr Izabela Liczmańska, natomiast uczelnię ukraińską reprezentował dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, prof. Igor Grygus, i jego zastępca prof. Natalia Nesterchuk.

Przedmiotem wczorajszego spotkania było skonkretyzowanie kolejnych działań na rzecz pogłębienia procesu umiędzynarodowienia grudziądzkiej uczelni. Współpraca ukierunkowana będzie głównie na międzynarodowe badania, wspólne konferencje, co kadrze naukowo-dydaktycznej WSD stworzy większe szanse na publikacje ich badań w zagranicznych czasopismach. Ponadto, zawarta współpraca umożliwi  pozyskanie kadry z zewnątrz, planujemy gościnne wykłady wybitnych naukowców, gdyż Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi posiada aż 50 wydziałów na których zatrudnia kilkaset pracujących naukowców i dydaktyków, uczelnia kształci tysiące studentów, między innymi oferta ukraińskiego uniwersytetu obejmuje pokrewne kierunki z WSD, mianowicie stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Udział w spotkaniu wziął również Prezydent miasta Grudziądz, dr Maciej Glamowski, któremu jako byłemu wykładowcy akademickiemu, świat nauki jest szczególnie bliski. Ważnym gościem był także prof. Dariusz Skalski, który wraz z dr. Sławomirem Dębskim zainicjowali współpracę polsko- ukraińską, przyczyniając się w znaczącym stopniu do podpisania umowy.

Kadrę WSD reprezentowali: dr Agnieszka Lenartowicz- Podbielska prorektor WSD, dr Zbigniew Górski, prorektor WSD oraz dr Grzegorz Bacinski i mgr Jolanta Tomporowska, wykładowcy WSD.

Dla nas podpisanie porozumienia z tak prestiżową Uczelnią jaką jest Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Ukrainie, stwarza szerokie perspektywy rozwoju na nowym, zagranicznym rynku. Dzięki wspólnie realizowanym przedsięwzięciom: konferencjom czy też wyjazdom zagranicznym, które planujemy organizować dla kadry oraz naszych studentów, zapewnimy im możliwość wszechstronnego rozwoju, poszerzając ich bezcenne zasoby wiedzy i kompetencji społecznych.  

Warto dodać, iż otrzymaliśmy również zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie rekrutacji obcokrajowców na potrzeby wizy, co jest kolejnym krokiem w procesie umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.

Gwarantujemy, iż przyjęcie w nasze mury studentów z zagranicy będzie inspirujące przede wszystkim dla studentów uczelni, z pewnością nowa inicjatywa poszerzy Wasze horyzonty myślowe na niwie zarówno naukowej, zawodowej, jak i kulturowej. Studiami rekomendowanymi studentom z zagranicy są szczególnie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, nowy kierunek studiów licencjackich, zainicjowany głównie na potrzeby rekrutacji studentów z zagranicy.

Źródło zdjęcia głównego grudziadz365.pl

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu