naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWspółpraca międzynarodowa

Data: 2021-01-11
Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu oraz Національний університет водного господарства та природокористування -НУВГП
 
Dzięki licznym staraniom dr hab. Dariusza Skalskiego z AWFiS w Gdańsku oraz inicjatywie współpracujących z naszą uczelnią.
 
Pani Kanclerz Angeliki Kubali, a także dr Sławomira Dębskiego i mgr Jolanty Tomporowskiej, w dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisano porozumienie w sprawie zawarcia współpracy międzynarodowej pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, Panią dr Izabelą Liczmańską a Rektorem Національний університет водного господарства та природокористування -НУВГП, Panem prof. dr hab. Grygus.
 
Ukraińska uczelnia jest podmiotem publicznym, w którym kształcenie wyższe realizuje 2500 studentów. Porozumienie dotyczy podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz pogłębienia procesu umiędzynarodowienia pomiędzy uczelniami.
 
W zakresie współpracy istnieje m.in. możliwość wymiany studenckiej, organizacji staży dla wykładowców oraz podejmowania szeregu innych działań na polu naukowym.
 
Wynikiem podpisanego wyż.wym. porozumienia było wspólne uczestnictwo przedstawicieli obu uczelni w Seminarium Naukowym on-line, jakie odbyło się 31 grudnia 2020 r.  z udziałem reprezentujących WSD dr Sławomira Stanisława Dębskiego i mgr Jolanty Tomporowskiej.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu