naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl„Marginalizacja i wykluczenie społeczne” - temat kolejnej wizyty studentów

„Marginalizacja i wykluczenie społeczne” - temat kolejnej wizyty studentów
Data: 2019-11-04
Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu odwiedzili studenci III roku Polityki Społecznej.
Kolejna wizyta studyjna
 
Studenci pod opieką dr Alicji Kowalczyk mieli możliwość zwiedzenia pawilonów mieszkalnych zakładu, zostali zapoznani z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej w jednostce podstawowej. Dowiedzieli się o sposobach oddziaływań penitencjarnych oraz o codziennym funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej. Jednak nadrzędnym tematem hospitacji był temat marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 
Wykluczenie społeczne
 
Jest konsekwencją odkrycia, że w nowoczesnych społeczeństwach, część osób jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Na wykluczenie społeczne najczęściej wpływa wiele czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego. Możemy do nich zaliczyć: ubóstwo, niesprawność, uzależnienie, długotrwałą chorobę lub niski poziom wykształcenia. Przyjmuje się, że istnieją grupy w większym stopniu narażone na marginalizację. Wśród tych grup wymienia się m.in. dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, ofiary patologii życia rodzinnego, w tym przemocy w rodzinie, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, chore, osoby opuszczające zakłady karne, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz osoby uzależnione i ich rodziny.
 
Stąd celem spotkania była próba wyjaśnienia zarówno społecznych uwarunkowań niedostosowania społecznego jak i zagadnień skuteczności procesów psychokorekcyjnych w zakładach karnych.
 
Wspólna korzyść
 
Mamy nadzieję, że nasze kolejne spotkanie pozwoliło na stworzenie sieci powiązań i możliwości współpracy między światem nauki i praktyki. Dodatkowo posłużyło poszerzeniu świadomości i lepszemu zrozumieniu związku pomiędzy wpływem wielu czynników, które prowadzą do wykluczenia społecznego, a przestępczością i readaptacją społeczną skazanych oraz uzyskaniu specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.
 
Dodatkowo spotkanie było kolejną sposobnością do zaprezentowania Zakładu Karnego jako atrakcyjnego pracodawcy. W naszym odczuciu takie wydarzenia są dobrą lekcją preorientacji zawodowej, dzięki której studenci będą w przyszłości mogli bardzo świadomie podjąć ewentualną decyzję o wstąpieniu w szeregi naszej formacji.
 
Podziękowania
 
Po wizycie otrzymaliśmy od studentów podziękowania za możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz wyrazy uznania dla Dyrekcji oraz wszystkich pracowników zakładu karnego za trud i zaangażowanie jakie wkładają w swoją misję.
 
 
 
Tekst/zdjęcia: kpt. Marta Mazurska
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu