naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plZwiedzanie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu

Zwiedzanie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu
Data: 2016-06-22
Kolejne grupy studentów i słuchaczy przekraczają bramę zakładu karnego w celach edukacyjnych

Zwiedzanie zakładu było możliwe dzięki uprzejmości naszych wykładowców Pani ppłk Małgorzacie Gajdus-Ciborowskiej i Pani Oli Zarembie, na co dzień pracowników zakładu.

Do tej pory z możliwości tej skorzystała grupa słuchaczy studiów podyplomowych zakresu resocjalizacja i profilaktyka społeczna (na zdjęciach), a także studenci I roku politologii studiów I stopnia.

Słuchacze oglądali film o historii jednostki, prezentację oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych realizowanych w zakładzie: zatrudnienie i nauczanie skazanych, realizacja programów resocjalizacji, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym ze środowiskiem naukowym. Obie grupy miały okazję  zobaczyć prace i przedmioty powstałe podczas zajęć terapeutycznych w sali terapii oddziału dla zaburzonych. Studenci i słuchacze zostali zapoznani ze specyfiką jednostki: zwiedzili oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, Dom dla Matki i Dziecka, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział aresztu śledczego dla kobiet, oddziały typu półotwartego i zamkniętego dla kobiet (odbywających kary po raz pierwszy, recydywistek penitencjarnych i młodocianych) oraz typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających kary po raz pierwszy. Słuchacze resocjalizacji dodatkowo zwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego - jedyną w kraju szkołę dla skazanych kobiet, a także wnętrze zabytkowego kościoła poklasztornego na terenie zakładu.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu