naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plDemokracja w obliczach kryzysu - Izabela Kapsa, Waldemar Rogowski

Demokracja w obliczach kryzysu - Izabela Kapsa, Waldemar Rogowski
Data: 2014-08-22
Współczesna demokracja bywa poddawana krytyce jako ustrój niewystarczająco skuteczny wobec wyzwań XXI wieku. Jej słabość przejawia się w wielu obszarach społecznych, politycznych i gospodarczych. Niewątpliwie jednak najbardziej dotkliwym doświadczeniem ostatniego czasu wydaje się być kryzys gospodarczy. Można przy tym odnieść wrażenie, że toczący się wokół niego dyskurs zdominowany został przez kontekst ekonomiczny, pomijając istotną kwestię wypływającą bezpośrednio z jego źródła. Próba znalezienia odpowiedzi - jak do kryzysu doszło, powinna zatem już na wstępie odwołać się do podstaw samej demokracji. (…)
Zabierając głos w tej ważnej debacie, prezentujemy publikację zawierającą rozważania o kondycji współczesnej demokracji oraz analizy i interpretacje jej kryzysu. Autorzy poszczególnych artykułów dostrzegają przejawy kryzysu demokracji zarówno w samej idei demokracji, jak i w praktyce: w instytucjach demokracji, rozwiązaniach formalno-prawnych,
w działaniach uczestników systemu politycznego czy w debacie publicznej, zwracając uwagę zarówno na polityczne, jak i społeczne konsekwencje tego zjawiska.

Ze Wstępu

 

 Podjęta przez zespół autorski tematyka jest istotna ze względów naukowych, jak i praktycznych. Obie te perspektywy występują w zamieszczonych w opracowaniu tekstach oddzielnie bądź we wzajemnych związkach. Przeważa podejście politologiczne w różnych punktach widzenia – empirycznej analizie przypadku, w ujęciu instytucjonalnym, w tekstach z myśli politycznej, filozofii polityki bądź stosunków międzynarodowych. Ta różnorodność jest naturalną konsekwencją autorskich zainteresowań
i różnic metodologicznych. Pozostaje natomiast w funkcjonalnej korelacji ze złożonością podjętej tematyki współczesnej demokracji. Skonfrontowanej z kumulującymi się procesami zmian socjopolitycznych, socjoekonomicznych i kulturowych, które wytwarzają stan napięcia powszechnie, nieraz zbyt pospiesznie, określany jako kryzys. W tytule opracowania zawarta jest zapowiedź, iż autorzy wskażą przynajmniej niektóre cechy, zasady, instytucje demokratyczne w zderzeniu z tą kryzysową falą. Ten główny cel jest lejtmotywem pracy. 
Z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Godlewskiego

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu