naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Data: 2013-07-23
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W ramach modułu II program obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Adresatami programu są:
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które kontynuują naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych albo mają wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
Formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu pok. 325 (tel. 56 45 10 374).
Wnioski  składać można do Wydziału Spraw Społecznych w ramach:
  • modułu II - od 2 maja do 10 czerwca (semestr letni) i od 2 do 30 września (semestr zimowy)

http://grudziadz.pl/pl/contents/content/223/3346

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu