naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPierwsza publikacja WSD

Pierwsza publikacja WSD
Data: 2013-05-23
Książka, stanowiąca dobrą ilustrację wstępnej zapowiedzi Redaktora, jak konstruować metodologicznie i aksjologicznie alternatywny projekt badawczy. Warta tego, by ją udostępnić zarówno politologicznie wyrafinowanemu, jak i szerokiemu czytelnikowi, wypełniając jednocześnie dojmującą lukę w polskim krajobrazie intelektualnym.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Paradowskiego

Jednym z najważniejszych zadań politologa jest badanie subiektywnego wymiaru polityki. Tutaj zaś konieczna jest inspiracja teoretyczna i metodologiczna, która pozwala zjawiska i problemy nie tylko uchwycić, ale i dokonać ich analizy. Dorobek myśli Marksowskiej dostarcza obu rodzajów inspiracji. […] Mimo bogatej literatury naukowej, odnoszącej się do problemów szczegółowych, brak jest w istocie opracowań podejmujących kwestię współczesnej użyteczności badawczej tej orientacji. Można wręcz odnieść wrażenie, że w realiach polskiej nauki zagadnienie to zostało zmarginalizowane i naznaczone symptomem politycznej niepoprawności. Niniejsza książka jest więc swego rodzaju sprzeciwem wobec uproszczonej i zaściankowej dość deprecjacji tej interesującej koncepcji.

 

Ze Wstępu do książki

Nota o autorach

Bartosz Hordecki, doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sławomir Czapnik, doktor, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Edward Karolczuk, doktor, Konsultant w Rejonowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku

Mirosław Geise, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Paweł Malendowicz, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Artur Lipiński, doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artur Laska, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adiunkt na Wydziale Humanistycznym i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu

Waldemar Rogowski, doktor, adiunkt na Wydziale Humanistycznym i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu

Alina Kaszkur, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adiunkt na Wydziale Humanistycznym i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu

Bartłomiej Secler, doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu