naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA





Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl



Konferencja naukowa pt. "Demokracja w obliczach kryzysu"

Data: 2013-04-23
Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu po raz pierwszy w historii swojego istnienia jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej. To kolejny dowód na to, że prężnie się rozwijamy, stwarzając przy tym możliwość rozwoju naszym studentom i kadrze dydaktycznej.

Wydział Humanistyczny i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Demokracja w obliczach kryzysu

11-12 czerwca 2013 r.

Ośrodek Wypoczynkowy Casus w Łasinie k. Grudziądza

 

W perspektywie skomplikowanych wyzwań XXI wieku demokracja bywa krytykowana jako ustrój niewystarczająco skuteczny. Jej słabości przejawiają się w wielu obszarach społecznych, politycznych i gospodarczych. Szczególnie dotkliwym doświadczeniem ostatniego czasu jest kryzys gospodarczy. Odnieść można wrażenie, że toczący się wokół niego dyskurs zdominowała narracja ekonomiczna, pomijająca kwestię wielowymiarowości jego uwarunkowań. Próba znalezienia odpowiedzi - jak do kryzysu doszło - powinna zatem odwołać się do różnorodnych kontekstów demokracji.

Dostrzegając zależność między dostępem do władzy a kondycją ekonomiczną społeczeństw, należy zastanowić się, na ile w poszczególnych systemach politycznych realizowana jest zasada ‘check-and-balance’ oraz czy nie dochodzi do jej nadużycia. Równie inspirująca może być dyskusja na temat funkcjonalności nowych mechanizmów relacji między ośrodkami władzy politycznej i ekonomicznej (zarówno na szczeblu krajowym, jak i struktur ponadpaństwowych takich jak UE). Pamiętając o słabościach  systemu demokratycznego, łatwiej zrozumieć głoszoną współcześnie tezę o kryzysie samej demokracji. Tym bardziej uzasadniona wydaje się próba zdiagnozowania jego przejawów i dookreślenie zjawisk w ten sposób generowanych. Oprócz najbardziej oczywistych, takich jak: anomia społeczna czy przeciwnie - ożywienie się ruchów skrajnych, mamy bowiem do czynienia ze zdecydowanie szerszym kompleksem implikacji.

Organizatorzy konferencji chcieliby zabrać głos w tej ważnej debacie, proponując następujące obszary do dyskusji:

- polityczne determinanty kryzysu ekonomicznego ,

- instytucje demokracji w realiach kryzysu,

- wpływ destabilizacji ekonomicznej na wymiary debaty publicznej,

- polityczne konsekwencje polityki oszczędności,

- wyzwania integracji ekonomicznej UE ,

- przeciwdziałanie socjalnym konsekwencjom kryzysu,

- strategie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń demokracji.

W imieniu organizatorów

Dziekan Wydziału Humanistycznego

i Nauk Społecznych

dr Waldemar Rogowski

Termin: 11-12 czerwca 2013 r.

Obrady, zakwaterowanie i wyżywienie:

OW Casus, ul. Sportowa,

86-320 Łasin

www.holiday-casus.pl

Opłata konferencyjna wynosi odpowiednio 290 zł dla doktorantów oraz 350 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje:

- udział w obradach;

- materiały konferencyjne;

- opublikowanie referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji;

- przekąski i napoje w trakcie obrad;

- uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad;

- obiad;

- nocleg ze śniadaniem.

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zgłoszenia należy przesłać do:

26 maja 2013 r. na adres mailowy: konferencjawsd@gmail.com

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu