naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plZapraszamy na Kongres Politologów, Poznań 19-21 wrzesień 2012

Zapraszamy na Kongres Politologów, Poznań 19-21 wrzesień 2012
Data: 2012-07-15
Więcej info pod adresem: http://www.kongres.amu.edu.pl/

Zapraszamy do wzięcia udziału w kongresie politologicznym w Poznaniu. W gronie wykładowców i gości m.in: dr hab. Danuta Karnowska,dr Artur Laska i dr Waldemar  Rogowski. Hasło kongresu: "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata". W roku 2008 Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk wystąpiły z inicjatywą organizowania ogólnopolskich kongresów politologów. Uznano, że ich głównym zadaniem będzie kształtowanie tożsamości dyscypliny „nauki o polityce”, a także integracja środowiska zainteresowanego jej rozwojem. I Ogólnopolski Kongresu Politologii odbył się w Warszawie we wrześniu 2009 roku. Uczestniczyło w nim ok. 700 profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i innych badaczy polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym. Reprezentowali oni wszystkie polskie ośrodki naukowej, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne zainteresowane rozwojem ww. dyscypliny naukowe, a także kształcenia na kierunkach studiów: politologia; stosunki międzynarodowe, europeistyka; dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz innych pokrewnych. Jego głównym organizatorem był Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny Kongres odbędzie się 19-21 września 2012 r. w Poznaniu. Jego bezpośrednim organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii będzie Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. W szczególności celem kolejnego spotkania politologów jest podjęcie próby ukazania: istniejących i spodziewanych determinantów warunkujących rozwój życia politycznego w pierwszych dekadach XXI wieku w różnych jego obszarach i wymiarach; aktualnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań społecznych w stosunku do politycznej sfery życia społecznego; uwarunkowań roli i znaczenia Polski i Unii Europejskiej we współpracy międzynarodowej; pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie politycznym Polski i UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związanych z tym zadań dla polityków i politologów; roli politologów i badań politologicznych w umacnianiu demokratycznych standardów w życiu politycznym w dobie postępującej globalizacji, integracji i regionalizacji; płaszczyzn i zasad współpracy politologów i polityków oraz możliwości wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce; roli internacjonalizacji, innowacyjności i interdyscyplinarności, jako czynników warunkujących efektywność badań politologicznych w XXI wieku. Ważnym zadaniem jest także stworzenie płaszczyzny umożliwiającej: zaprezentowanie najważniejszych rezultatów swych dociekań wszystkim prowadzącym badania naukowe w zakresie dyscypliny „nauki o polityce”; przedstawienie własnych opinii na temat efektów pracy innych badaczy oraz poznanie ich opinii o badaniach własnych; zapoznanie się z aktualnymi trendami w rozwoju teoretycznych i metodologicznych podstaw badań politologicznych; integracja środowiska naukowego zainteresowanego takimi badaniami. Do udziału w Kongresie zapraszamy profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, magistrów, licencjatów i studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, doktorantów, teoretyków i praktyków, wszystkich zainteresowanych ww. dyscypliną oraz kierunkami studiów wyższych, które korzystają z jej dorobku. (opracowano na podst. materiałów kongresowych)

 

(mk)

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu