naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plAdministracja publiczna specjalność na kierunku politologiaCelem edukacji w ramach tej specjalności jest:
  • wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do pracy w jednostkach administracji samorządowej i centralnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji na wielu szczeblach administracji publicznej. Posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz samorządu terytorialnego. Zna zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. Posiada umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy zespołowej oraz prezentacji publicznych. Jest przygotowany aby w sposób kompetentny, sprawny i skuteczny, zarządzać przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Perspektywy zawodowe

Obserwując współczesne realia rynku pracy, łatwo zauważyć, że brakuje wyspecjalizowanych kadr kierowniczych i średniego personelu profesjonalnie przygotowanego do zarządzania i administrowania jednostkami samorządowymi. Z myślą o tym problemie, Uczelnia stwarza możliwość podjęcia studiów na specjalności administracja publiczna. Po jej ukończeniu absolwenci zyskują szansę zdobycia zatrudnienia na różnych stanowiskach urzędniczych, zarówno w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej, np.: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, regionalne izby obrachunkowe, czy urzędy skarbowe.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku politologia o specjalności administracja publiczna uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkich kierunkach z obszaru nauk społecznych, tj. na ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, a także na pokrewnych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, np.: historia, filozofia, czy kulturoznawstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu