naglowek content

Najlepsza uczelnia w mieście!Stypendia do 1000zl miesiecznie

Studia magisterskie na WSD!

Juz od paździenika uruchamiamy studia II stopnia.

Miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ruchomienie studiów II stopnia na kierunku polityka społeczna.

Jest to kierunek skierowany do absolwentów zarówno pedagogiki, politologii, komunikacji społecznej, dziennikarstwa jak również wszystkich innych łączących w sobie dyscypliny z dzieniny nauk społecznych.

Proponowane przez nas specjalności to:
  • MIĘDZYNARODOWY WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ - z możliwością zatrudnienia w: przedsiębiorstwach międzynarodowych, strukturach jednostek międzynarodowych, międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

  • ASYSTENT RODZINY - z możliwością podjęcia pracy zawodowej w: placówkach pomocy społecznej takich jak powiatowe centra pomocy rodzinie, a także ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

  • Praca socjalna - będziesz mógł pracować w: gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

  • Zarządzanie organizacjami społecznymi - będziesz mógł podjąć pracę w charakterze: dyrektorów i kierowników organizacji społecznych, w tym domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze.
Kolejne specjalności w ofercie już niebawem.

Tylko dla absolwentów naszej uczelni wpisowe gratis oraz dogodny system opłat.

Studiuj w przyjaznej atmosferze

WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu to uczelnia, która dba o swojego studenta, jego potrzeby i oczekiwania.

Miła atmosfera, jak również innowacyjny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że nauka w WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu staje się przyjemnością!

Jako jedyna uczelnia w Grudziądzu zapewniamy bezpieczne warunki studiowania osobom niepełnosprawnym, a także dostosowujemy tok nauczania do indywidualnych potrzeb naszych żaków.

Ponadto, jako nieliczni w naszym regionie zapewniamy bezpłatną opiekę nad dziećmi. Rodzice w tym samym czasie mogą bez obaw uczyć się, na naszej uczelni.

To wszystko sprawia, że WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu jest uczelnią bliską studentom!

Przyjdź i przekonaj się sam!
W roku akademickim 2019/2020 WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu proponuje studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, asystent rodziny, asystent osób niepełnosprawnych, psychopedagogika z elementami kryminologii (NOWOŚĆ) na kierunku pedagogika, administracja publiczna, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, demokracja lokalna i organizacje pozarządowe, media i komunikacja społeczna, marketing polityczny z elementami coachingu na kierunku politologia oraz dziennikarstwo, PR i socjologia mediów, komunikacja i PR w biznesie, multimedia i fotografia reklamowa, grafika komputerowa w mediach, zarządzanie komunikacją i informacją medialną na kierunku dziennikarstwo.

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.
Uczelnia w ramach badania jakości kształcenia wdraża narzędzia doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadza ewaluację nauczycieli akademickich oraz przeprowadza ankietyzację wśród studentów I roku studiów w celu poznania ich opinii o ofercie edukacyjnej uczelni i badań rynku pracy. Wyniki tych badań dostępne są w dziekanacie uczelni.
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu:
  • Jesteśmy uczelnią miejscową, a nie filią. Dziekanat znajduje się w siedzibie uczelni, zatem wszelkie sprawy dotyczące studentów – rozpatrywane są szybko i sprawnie;
  • Zajęcia prowadzone są w sposób gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W tym celu uczelnia organizuje również praktyki studenckie (profil praktyczny), przygotowujące do podjęcia pracy w wybranym zawodzie;
  • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej z rzetelnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym;
  • Wdrożyliśmy Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

Aktualności WSD

Jak co roku odwiedziła nas Telewizja Grudziądzka
Zdalne zajęcia
Mija 36. rocznica śmierci naszego Patrona

Inauguracje WSD


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu