Face Upward - Widget
naglowek content


Zaproszenie na Studia nad demokracją.
Ideologia w późnej nowoczesności

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w projekcie badawczym Studia nad demokracją. Ideologia w późnej nowoczesności Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu, którego pokłosiem będzie monografia wydana drukiem. Szczegóły w załączniku.

Z wyrazami szacunku,
dr Przemysław Jastrzębski
dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

Załącznik: Zaproszenie-Ideologia_w_poznej_nowoczesnosci.doc

Studiuj w przyjaznej atmosferze

WSD to uczelnia, która dba o swojego studenta, jego potrzeby i oczekiwania.

Miła atmosfera, jak również innowacyjny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że nauka w WSD staje się przyjemnością!

Jako jedyna uczelnia w Grudziądzu zapewniamy bezpieczne warunki studiowania osobom niepełnosprawnym, a także dostosowujemy tok nauczania do indywidualnych potrzeb naszych żaków.

To wszystko sprawia, że WSD jest uczelnią naprawdę bliską studentom!

Przyjdź i przekonaj się sam!
W roku akademickim 2015/2016 WSD w Grudziądzu proponuje studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach administracja publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, marketing polityczny i medialny na kierunku politologia oraz dziennikarstwo, PR i socjologia mediów, komunikacja i PR w biznesie na kierunku dziennikarstwo.

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.
Uczelnia w ramach badania jakości kształcenia wdraża narzędzia doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadza ewaluację nauczycieli akademickich oraz przeprowadza ankietyzację wśród studentów I roku studiów w celu poznania ich opinii o ofercie edukacyjnej uczelni i badań rynku pracy. Wyniki tych badań dostępne są w dziekanacie uczelni.
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Demokracji:
  • Jesteśmy uczelnią miejscową, a nie filią. Dziekanat znajduje się w siedzibie uczelni, zatem wszelkie sprawy dotyczące studentów – rozpatrywane są szybko i sprawnie;
  • Zajęcia prowadzone są w sposób gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W tym celu uczelnia organizuje również praktyki studenckie, przygotowujące do podjęcia pracy w wybranym zawodzie;
  • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  • W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przy WSD działa Wszechnica Wiedzy.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

Aktualności WSD

Znani naukowcy przyczynili się do rozwoju naszej uczelni
Jednym z prelegentów był nasz wykładowca akademicki dr Tomasz Neubauer.
"Starszyzna" studencka przyjęła do grona akademickiej braci nowych żaków.

Aktualności UTW

Klub Seniora os. Lotnisko (ul. Warszawska 5, 86-300 Grudziądz) organizuje wyjazd do Osieka.

Dołącz do nas na Facebook!


Inauguracje WSD

-->
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2015 - Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu