naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl
Najlepsza uczelnia w mieście! | Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, dziekanat czynny od 7.00 do 15.00 | Łączymy studia z pracą zawodową

Zapraszamy na studia podylomowe!

Poszerzenie oferty edukacyjnej

W roku akademickim 2021/2022 prowadzimy nabór na nowe kierunki studia I stopnia:
  • resocjalizacja,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • stosunki międzynarodowe,

oraz studia magisterskie na kierunku

  • resocjalizacja.

Wsparcie studentów: stypendia

Nasi studenci otrzymują wysokie stypendia socjalne, nawet 1000 zł. Dla najlepszych studentów czekają stypendia rektora.

Nowe inicjatywy

Władze uczelni podpisały umowę o współpracy międzynarodowej z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi z Ukrainy (Національний університет водного господарства та природокористування -НУВГП).

Ukraińska uczelnia jest podmiotem publicznym, w którym kształcenie wyższe realizuje 2500 studentów. Wyż. wym. porozumienie dotyczy podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz pogłębienia procesu umiędzynarodowienia pomiędzy uczelniami. W zakresie współpracy będziemy podejmować szereg starań, m.in. w zakresie wymiany studenckiej i organizacji staży dla wykładowców.

Ponadto uczelnia współpracuje również z otoczeniem biznesowym, prowadzi zaawansowane działania z przedstawicielami biznesowymi w celu monitorowania potrzeb rynku pracy, tj. kształtowania wymaganych na rynku kompetencji społecznych i umiejętności praktycznych.


Studiuj w przyjaznej atmosferze

WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu to uczelnia, która dba o swojego studenta, jego potrzeby i oczekiwania.

Miła atmosfera, jak również innowacyjny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że nauka w WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu staje się przyjemnością!

Jako jedyna uczelnia w Grudziądzu zapewniamy bezpieczne warunki studiowania osobom niepełnosprawnym, a także dostosowujemy tok nauczania do indywidualnych potrzeb naszych żaków.

Ponadto, jako nieliczni w naszym regionie zapewniamy bezpłatną opiekę nad dziećmi. Rodzice w tym samym czasie mogą bez obaw uczyć się, na naszej uczelni.

To wszystko sprawia, że WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu jest uczelnią bliską studentom!

Przyjdź i przekonaj się sam!
W roku akademickim 2021/2022 WSD proponuje studia drugiego stopnia na kierunkach polityka społeczna, oraz po raz pierwszy resocjalizacja jak również studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, politologia, komunikacja społeczna oraz po raz pierwszy w tym roku WSD, proponuje nowe studia I stopnia resocjalizację, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki międzynarodowe (jako kierunki, nie specjalności).

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.
Uczelnia w ramach badania jakości kształcenia wdraża narzędzia doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadza ewaluację nauczycieli akademickich oraz przeprowadza ankietyzację wśród studentów I roku studiów w celu poznania ich opinii o ofercie edukacyjnej uczelni i badań rynku pracy. Wyniki tych badań dostępne są w dziekanacie uczelni.
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu:
  • Jesteśmy uczelnią miejscową, a nie filią. Dziekanat znajduje się w siedzibie uczelni, zatem wszelkie sprawy dotyczące studentów – rozpatrywane są szybko i sprawnie;
  • Zajęcia prowadzone są w sposób gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W tym celu uczelnia organizuje również praktyki studenckie (profil praktyczny), przygotowujące do podjęcia pracy w wybranym zawodzie;
  • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej z rzetelnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym;
  • Wdrożyliśmy Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Baza dydaktyczna w GrudziądzuAktualności WSD

Porozumienie z ukraińskim uniwersytetem
Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi
Zapisz się na studia magisterskie na kierunek polityka społeczne.

Inauguracje WSD


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu