Face Upward - Widget
naglowek content

Najlepsza uczelnia w mieście!UWAGA! Nastąpiła zmiana wniosku - Stypendia Socjalne

Dla osób ubiegających się o stypendia socjalne na II semestr roku akademickiego 2017/2018

Informuję, iż na stronie znajduje się nowa wersja wniosku dotyczącego stypendiów socjalnych.

Proszę o złożenie wniosku wraz z załącznikami do dnia 20 marca w dziekanacie uczelni (ul. Nauczycielska 19) lub w sekretariacie na ul. Legionów 57a.

Wnioski proszę składać wwraz z wszystkimi załącznikami, niekompletne wnioski będą rozpatrzone negatywnie.

Telefon kontaktowy w sprawie stypendiów: 56 690-45-96 M. Wilczewska.

Naciśnij tutaj aby pobrać wniosek.

Poznaj swoje mocne strony - zrób test MAXIE DISC

Maxie Disc

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszko jest jedyną uczelnią, której absolwenci będą mogli otrzymać analizę swoich indywidualnych stylów zachowań i kompetencji interpersonalnych.

Dzięki testom, przygotowanym przez naszych certyfikowanym specjalistom, możesz poznać przede wszystkim swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe, co zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Studiuj w przyjaznej atmosferze

WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu to uczelnia, która dba o swojego studenta, jego potrzeby i oczekiwania.

Miła atmosfera, jak również innowacyjny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że nauka w WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu staje się przyjemnością!

Jako jedyna uczelnia w Grudziądzu zapewniamy bezpieczne warunki studiowania osobom niepełnosprawnym, a także dostosowujemy tok nauczania do indywidualnych potrzeb naszych żaków.

To wszystko sprawia, że WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu jest uczelnią bliską studentom!

Przyjdź i przekonaj się sam!
W roku akademickim 2017/2018 WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu proponuje studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach resocjalizacja i profilaktyka społeczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, asystent rodziny, asystent osób niepełnosprawnych, psychopedagogika z elementami kryminologii (NOWOŚĆ) na kierunku pedagogika, administracja publiczna, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, demokracja lokalna i organizacje pozarządowe, media i komunikacja społeczna, marketing polityczny z elementami coachingu na kierunku politologia oraz dziennikarstwo, PR i socjologia mediów, komunikacja i PR w biznesie, multimedia i fotografia reklamowa, grafika komputerowa w mediach, zarządzanie komunikacją i informacją medialną na kierunku dziennikarstwo.

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.
Uczelnia w ramach badania jakości kształcenia wdraża narzędzia doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadza ewaluację nauczycieli akademickich oraz przeprowadza ankietyzację wśród studentów I roku studiów w celu poznania ich opinii o ofercie edukacyjnej uczelni i badań rynku pracy. Wyniki tych badań dostępne są w dziekanacie uczelni.
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu:
  • Jesteśmy uczelnią miejscową, a nie filią. Dziekanat znajduje się w siedzibie uczelni, zatem wszelkie sprawy dotyczące studentów – rozpatrywane są szybko i sprawnie;
  • Zajęcia prowadzone są w sposób gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W tym celu uczelnia organizuje również praktyki studenckie (profil praktyczny), przygotowujące do podjęcia pracy w wybranym zawodzie;
  • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej z rzetelnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym;
  • Wdrożyliśmy Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Baza dydaktyczna w Grudziądzu

Aktualności WSD

Poznaj swoje mocne strony - zrób test MAXIE DISC
Drodzy studenci, serdecznie dziękujemy za wszelkie dary dla podopiecznych z domu dziecka w Wydrznie. Dzieci były uradowane i wdzięczne za odwiedziny i prezenty. To dzięki Wam – studentom i uczelni, mogliśmy zawieźć podarunki, za co serdecznie dziękujemy !!! Dziękujemy również Pani Założyciel i Kanclerz Angelice Cysewskiej-Kubala oraz Pracownikom firmy za wsparcie i aktywny udział w zbiórce. Władze Uczelni składają szczególne podziękowania naszym Studentkom, które poprowadziły całą akcję: Anecie Głuszak, Agnieszce Łagoda, Małgorzacie Popek oraz Emilii Wyczyńskej-Staszek. Jesteśmy dumni, że mamy obok siebie takie Osoby!
Informujemy, że w dniach 22.12.2017r. - 1.01 2018r. Dziekanat WSD będzie nieczynny. Życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, udanego Sylwestra oraz Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Aktualności UTW

Zapraszamy Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na pierwsze zajęcia w tym roku, które odbędą się w dniach 14.03 przy ul. Legionów 57A w Grudziądzu!

Dołącz do nas na Facebook!


Inauguracje WSD

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu