naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl
Najlepsza uczelnia w mieście! | Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, dziekanat czynny od 7.00 do 15.00 | Łączymy studia z pracą zawodową

Zapraszamy na studia podylomowe!

Poszerzenie oferty edukacyjnej

W roku akademickim 2021/2022 prowadzimy nabór na nowe kierunki studia I stopnia:
  • resocjalizacja,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • stosunki międzynarodowe,

oraz studia magisterskie na kierunku

  • resocjalizacja.

Wsparcie studentów: stypendia

Nasi studenci otrzymują wysokie stypendia socjalne, nawet 1000 zł. Dla najlepszych studentów czekają stypendia rektora.

Nowe inicjatywy

Władze uczelni podpisały umowę o współpracy międzynarodowej z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi z Ukrainy (Національний університет водного господарства та природокористування -НУВГП).

Ukraińska uczelnia jest podmiotem publicznym, w którym kształcenie wyższe realizuje 2500 studentów. Wyż. wym. porozumienie dotyczy podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz pogłębienia procesu umiędzynarodowienia pomiędzy uczelniami. W zakresie współpracy będziemy podejmować szereg starań, m.in. w zakresie wymiany studenckiej i organizacji staży dla wykładowców.

Ponadto uczelnia współpracuje również z otoczeniem biznesowym, prowadzi zaawansowane działania z przedstawicielami biznesowymi w celu monitorowania potrzeb rynku pracy, tj. kształtowania wymaganych na rynku kompetencji społecznych i umiejętności praktycznych.


Studiuj w przyjaznej atmosferze

WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu to uczelnia, która dba o swojego studenta, jego potrzeby i oczekiwania.

Miła atmosfera, jak również innowacyjny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że nauka w WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu staje się przyjemnością!

Jako jedyna uczelnia w Grudziądzu zapewniamy bezpieczne warunki studiowania osobom niepełnosprawnym, a także dostosowujemy tok nauczania do indywidualnych potrzeb naszych żaków.

Ponadto, jako nieliczni w naszym regionie zapewniamy bezpłatną opiekę nad dziećmi. Rodzice w tym samym czasie mogą bez obaw uczyć się, na naszej uczelni.

To wszystko sprawia, że WSD im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu jest uczelnią bliską studentom!

Przyjdź i przekonaj się sam!
W roku akademickim 2021/2022 WSD proponuje studia drugiego stopnia na kierunkach polityka społeczna, oraz po raz pierwszy resocjalizacja jak również studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, politologia, komunikacja społeczna oraz po raz pierwszy w tym roku WSD, proponuje nowe studia I stopnia resocjalizację, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki międzynarodowe (jako kierunki, nie specjalności).

Proponowane specjalności i kierunki łączą dziedziny nauk takie jak: prawo, socjologia, filozofia, psychologia, a także wiedza o współczesnych systemach politycznych.
Uczelnia w ramach badania jakości kształcenia wdraża narzędzia doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadza ewaluację nauczycieli akademickich oraz przeprowadza ankietyzację wśród studentów I roku studiów w celu poznania ich opinii o ofercie edukacyjnej uczelni i badań rynku pracy. Wyniki tych badań dostępne są w dziekanacie uczelni.
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu:
  • Jesteśmy uczelnią miejscową, a nie filią. Dziekanat znajduje się w siedzibie uczelni, zatem wszelkie sprawy dotyczące studentów – rozpatrywane są szybko i sprawnie;
  • Zajęcia prowadzone są w sposób gwarantujący możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W tym celu uczelnia organizuje również praktyki studenckie (profil praktyczny), przygotowujące do podjęcia pracy w wybranym zawodzie;
  • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej z rzetelnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym;
  • Wdrożyliśmy Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Baza dydaktyczna w GrudziądzuAktualności WSD

Zapisz się na studia magisterskie na kierunek polityka społeczne.
Zapisz się na nowe kierunki studiów podyplomowych
Nowy rok to doskonały czas na podsumowania...

Inauguracje WSD


stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu